Työnohjaukset

Varaventtiilin työnohjauksissa tavoitteena on löytää jokaisen vahvuudet työntekijänä olemiseen ja työelämää kannattavien voimavarojen tukeminen. 

Yksilötyönohjauksessa etsitään ja edistetään työntekijän omia keinoja hallita ja vahvistaa omaa työminää. Haluan ohjauksessani luoda turvallisen ilmapiirin, missä on aikaa pysähtyä omien kysymysten äärelle ja vapauttaa voimavaroja oman minäpystyvyyden kasvattamiseen. Myötätuntoinen puhe itselle antaa voimia ja kirkastaa oman työn merkitystä.

Ryhmätyönohjauksessa ryhmä saa ohjatusti keskustella aiheista, jotka auttavat ryhmää voimaan paremmin työssään ja kehittämään yhteistyötään. Työnohjauksessa tiimin tai ryhmän toiminta selkiytyy, muutostilanne tulee käsitellyksi tai perustehtävä kirkastuu. Yhteistyö lujittuu vain vuorovaikutuksessa. Työnohjauksessa avoimuus, pelisäännöt ja psykologinen turvallisuus vahvistuvat keskustelujen ja toiminnallisten harjoitteiden avulla.