Lyhytterapia

Mistä tänään haluaisit jutella?

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on voimavarakeskeistä, vahvuuksiin keskittyvää terapiaa. Lyhytterapialla tarkoitetaan 1-25 kerran tavoitteellista keskusteluprosessia, jossa keskiössä ovat asiakkaan esille ottamat teemat ja tavoitteet.

Lyhytterapia on matalan kynnyksen psykososiaalista tukea soveltuen lievempien psyykkistä hyvinvointia kuormittavien asioiden työstämiseen. Lähetettä tai diagnoosia ei tarvita. 

Vastaanotto voidaan toteuttaa vastaanotollani Pirkkalassa tai etänä sinun toiveesi mukaan."Miellyttävää ja mieltä selkeyttävää työskentelyä. Pidin harjoitteista, niiden kautta jouduin itse konkreettisesti työstämään tilannettani ja moni hankala asia avautui. Sain paljon hyviä neuvoja ja vinkkejä jatkoa varten."


"Kokemastani traumasta oli terapian alkaessa kulunut jo sen verran aikaa, että olin aika hyvin elämässä kiinni. Koin kuitenkin tarvitsevani terapiaa ja siinä suhteessa sain apua. Pidin siitä, että istunnoissa oli kiireetön tunnelma ja minulla oli aikaa tuoda esille ajatuksiani ja ongelmiani."